Kurser

Föreningen för Medicinska Rådgivare

Information med hänsyn till den rådande pandemin.

Kurser under oktober kommer att genomföras digitalt. Vi tar därefter beslut om och hur kurserna i november kommer att genomföras. Vid frågor kontakta lotta@funova.se


 

Övergripande kursinformation


Som medlem i FMR får du tillgång till de kurser som FMR erbjuder i samarbete med Svensk Försäkring. Kurserna är sedan 2005 obligatoriska i enlighet med överenskommelse mellan FMR, Svensk försäkring och branschen i övrigt.


Kurserna vänder sig till dig som arbetar som medicinsk rådgivare, oavsett erfarenhet. Kurserna kan väljas utan inbördes ordning och erbjuds ungefär 2 ggr/år.


Observera att kurserna syftar till ett åskådliggöra de grundprinciper som medicinska rådgivaren har att använda vid bedömning av medicinsk invaliditet, orsakssamband eller arbetsoförmåga. Då du som medicinsk rådgivare representerar många olika specialiteter läggs tonvikten av kursinnehållet på de övergripande, ej specialitetsbundna, principerna.


Kursadministratör är Lotta Brännström på Funova.


Obligatoriska kurser


Översiktskurs, Samband, Medicinsk invaliditet

samt Arbetsoförmåga.


Fördjupningskurser


Föreningen erbjuder fördjupningskurser ungefär

vartannat år;


2013 - Rådgivaren i domstolen

2015 - Juridik och Samsjuklighet

2017 - Juridik och Sambandsbedömning vid ohälsa.

2019 - Juridik och Patientförsäkring

2020 - Juridik och Patientförsäkring (repris) INSTÄLLD!


Vår- och höstmöten i FMR


Kursdatum under april/oktober sammanfaller ofta, men inte alltid, med Föreningens vår- respektive höstmöten. Dessa möten (med efterföljande middag) startar ca kl 17. Anmälan till Föreningens möten inkl middag sänds till medlemsansvarig Jörgen Pettersson, jorgenpet@hotmail.com 
Kursvillkor


Deltagande på kurserna förutsätter medlemskap i FMR samt

att du har uppdrag för ett försäkringsbolag.


Kurs genomförs vid minst 15 anmälda deltagare. Anmälan är bindande 21 dagar före kursdatum om inte annat ges. 


Kursanmälan


Observera att du behöver en återbekräftelse för att säkert vara anmäld eller finnas med på reservplats


Vid anmälan ange alltid fakturaadress samt din medicinska specialitet. Skicka kursanmälan till lotta@funova.se


Tyvärr fastnar ibland mailen i skräpkorgen, så om du saknar en återbekräftelse så ber jag dig påminna eftersom jag då inte har sett ditt första mail. Jag brukar svara inom 2 dagar.


Kalendarium 2020


Samband den 1 oktober   (genomförs digitalt)


Lärandemål:

Efter genomgången kurs förväntas deltagare 1. förstå betydelsen av varför samband måste vara klarlagt mellan angivna besvär och aktuell skadehändelse inför fortsatt handläggning av ärendet, 2. ha kunskap hur sambandsbedömning sker utifrån aktuell bevisregel samt 3. veta hur yttrande i sambandsfrågor formuleras.


Kursdatum: torsdag den 1 oktober

Plats: där det finns stabil uppkoppling

Kurstid: 09.00 - ca 16.00


Medicinsk invaliditet den 2 oktober  (genomförs digitalt)


Lärandemål:

Efter kursen ska deltagare ha kunskap om vad som menas med funktionsnedsättning ur ett försäkringsperspektiv. Deltagare ska även ha fått grundläggande kunskap om tabellverken, deras bakgrund och hur de används med begrepp som takvärde och kumulering. Deltagare ska ha kunskap om skillnad mellan bedömningar inom skadeståndsrätt och vid villkorsförsäkringar. Deltagare ska efter kursen ha kunskap om aktuella begrepp vid invaliditetsbedömning såsom merinvaliditet, förstärkningseffekt och drunkningseffekt. Under kursen betonas vikten av att bedömning av invaliditetsgrad ska innehålla redogörelse för vad som vägts in i bedömningen.


Kursdatum: fredag den 2 oktober

Plats: där det finns stabil uppkoppling

Kurstid: 09.00 - ca 16.00Översiktskurs     (Genomförs troligen digitalt)


Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas deltagare, 1. ha fått

grundläggande kunskap om olika typer av försäkringar (trafik, patientskada, arbetsskada, sjuk- och olycksfall etc) samt organisation av försäkringar (Svensk Försäkring, PSK, nämnder etc), 2. erhållit kunskap om försäkringsterminologi med begrepp som akut sjuktid, befintligt skick, beviskrav, samsjuklighet, droppeffekt, skadedag etc, 3. vara insatt i den medicinska rådgivarens roll och etiska riktlinjer i samspel med andra aktörer i skaderegleringsprocessen och 4. ha fått viss insikt i juridiska aspekter på försäkringsärenden (nämnder och domstolsförfarande).


Kursdatum: torsdag den 19 november 

Plats: Stockholm centralt

Kurstid: 09.00 - ca 17.00


Arbetsoförmåga  (Genomförs troligen digitalt)


Lärandemål:

Efter genomgång kurs förväntas deltagare 1. förstå begreppet skadebetingad arbetsoförmåga i jämförelse med Försäkringskassans tolkning av begreppet arbetsoförmåga, 2. förstå om arbetsoförmågan ska relateras till arbete vid skadetillfället eller till hela arbetsmarknaden beroende på försäkringstyp, 3. förstå begreppet droppeffekt samt 4. förstå hur omfattning av skadebetingad arbetsoförmåga bedöms.


Kursdatum: fredag den 20 november   

Plats: Stockholm centralt

Kurstid: 09.00 - ca 16.00