Kurser

Övergripande kursinformation


Som medlem i FMR får du tillgång till de kurser som FMR erbjuder i samarbete med Svensk Försäkring. Kurserna är sedan 2005 obligatoriska i enlighet med överenskommelse mellan FMR, Svensk försäkring och branschen i övrigt.


Kurserna vänder sig till dig som arbetar som medicinsk rådgivare, oavsett erfarenhet. Kurserna kan väljas utan inbördes ordning och erbjuds ungefär 2-4 ggr/år.


Observera att kurserna syftar till ett åskådliggöra de grundprinciper som medicinska rådgivaren har att använda vid bedömning av medicinsk invaliditet, orsakssamband eller arbetsoförmåga. Då du som medicinsk rådgivare representerar många olika specialiteter läggs tonvikten av kursinnehållet på de övergripande, ej specialitetsbundna, principerna.


Kursadministratör är Lotta Brännström på Funova.


Obligatoriska kurser


Översiktskurs, Samband, Medicinsk invaliditet

samt Arbetsoförmåga.


Fördjupningskurser


Föreningen erbjuder fördjupningskurser ungefär

vartannat år;


2013 - Rådgivaren i domstolen

2015 - Juridik och Samsjuklighet

2017 - Juridik och Sambandsbedömning vid ohälsa.

2019 - Juridik och Patientförsäkring

2020 - Juridik och Patientförsäkring - INSTÄLLD!

2022 - Juridik och Patientförsäkring (repris)


Vår- och höstmöten i FMR


Kursdatum under april/oktober sammanfaller ofta, men inte alltid, med Föreningens vår- respektive höstmöten. Dessa möten (med efterföljande middag) startar ca kl 17. Anmälan till Föreningens möten inkl middag sänds till medlemsansvarig Jörgen Pettersson, jorgenpet@hotmail.com 

Kalendarium 2022


Juridik och Patientförsäkring den 12-13 maj, internatkurs (fulltecknad med reservlista)


Program

Dag 1 – “Juridik”

Juristutbildning och karriärer, Kort om juridik, Rättegång, Motpartsombudet, Erfarenheter

av att vittna som MR, Rättsfall, Domstolens arbetssätt.

 

Dag 2 – "Patientförsäkringen, LÖF"

Organisation, Skadeprocessen, Juridik, Skadeförebyggande arbete för en säker vård


Plats; Hotel J, Nacka Strand 

Start; dag 1 klockan 12 med lunch (föranmälan). Avslut dag 2 med lunch klockan 13.00 (föranmälan)

Helpension inkl kursavgift; medlem i FMR betalar endast 1 000 kr + moms för kurskostnad, kost och logi. Kostnaden är densamma oavsett om du väljer att delta i endast delar av konferensens innehåll. 


Anmälan

Anmälan till lotta@funova.se med angivande av namn, fakturaadress samt specialistkompetens. Ange också om du vill ha lunch dag 1 och/eller dag 2. Observera att anmälan är bindande fr om den 7 april. 


Översiktskurs - den 13 oktober

Kursdatum: torsdag den 13 oktober 2022

Plats: Stockholm

Kurstid: 09.00 - ca 16.00

Pris: kontakta lotta@funova.se

 

Medicinsk invalidiet - den 11 november

Kursdatum: fredag den 11 november 2022

Plats: Stockholm

Kurstid: 09.00 - ca 16.00

Pris: kontakta lotta@funova.se

 


Kursvillkor


Deltagande på kurserna förutsätter medlemskap i FMR samt

att du har uppdrag för ett försäkringsbolag.


Kurs genomförs vid minst 15 anmälda deltagare. Anmälan är bindande 14 dagar före kursdatum om inte annat ges. 


Kursanmälan


Observera att du behöver en återbekräftelse för att säkert vara anmäld eller noterad på reservplats


Vid anmälan ange alltid fakturaadress samt din medicinska specialitet. Skicka kursanmälan till lotta@funova.se